Proverite da li dete zaostaje u rastu
26/09/2019
Dojenje može spasiti život deteta
30/09/2019

Invaliditet nije prepreka za VTO

“Osobe sa invaliditetom imaju ista prava i mogućnosti da se leče, pa i da se podvrgne proceduri BMPO (biomedicinski potpomognuta oplodjenja). Pored evaluacije ginekologa, kod pacijenata koji imaju zdravstvene probleme koji nisu ginekološke prirode, potrebno je i mišljenje i saglasnost odgovarajućeg specijaliste da bi se bezbedno pristupilo proceduri BMPO”, kaže za “Zdravlje Vodič” Prof dr Eliana Garalejić, načenica Odeljenja artificijalne tehnologije u GAK “Narodni front”.
Da bi par bio uključen u postupak VTO, potrebno je da se prvo obrati svom izabranom lekaru specijalisti ginekologije koji će im dati upute za sve potrebne analize koje je definisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja. Sve analize se mogu uraditi besplatno u odgovarajucim ustanovama u koje ih šalje odabrani lekar specijalista ginekologije. On utvrđuje da li pacijenti ispunjavaju propisane kriterijume i upućuje ih na prvostepenu komisiju tj nadležnu lekarsku komisiju filijale koja, nakon uvida u dokumentaciju, izdaje obrazac sa kojim se pacijenti javljaju drugostepenoj komisiji tj. komisiji za BMPO koja je u obavezi da u roku od tri meseca od izdavanja obrasca obavi zakazan pregled.

Drugostepena komisija pregleda oba partnera i utvrđuje da li par ispunjava medicinske kriterijume za uključivanje u program VTO. Ova komisija, koja se nalazi u GAK “Narodni Front”, kao i u ostalim tercijalnim ustanovama u Srbiji, ima zadatak da uradi ultrazvučni pregled pacijentkinje, spermogram muškog partnera i da obavi konsultativni razgovor u toku kojeg uzima detaljnu anamnezu i ima uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju i rezultate potrebnih analiza.
“Shodno zdravstvenom stanju oba partnera, drugostpena komisija ima pravo da zahteva dodatne preglede, analize kao i eventualno konsultacije i dozvole doktora drugih specijalnosti za obavljanje procedura vantelesne oplodnje”, kaže naša sagovornica. Dodaje da procedura VTO obuhvata stimulaciju ovulacije odgovarajućim lekovima, potom hirušku intervenciju u anesteziji i kao željeni ishod se očekuje postizanje trudnoće.

“Stoga je veoma važno da ukoliko pacijenti boluju od nekih bolesti, u cilju prevencije potencijalnih komplikacija, obave preglede odgovarajucih specijalista i dobiju njihovu saglasnost za obavljanje ove procedure. Osobe sa invaliditetom nemaju nikakvih prepreka da udju u program VTO po istim principima i pravilima kao i svi ostali pacijenti”, naglašava profesor dr Garalejić i podseća da je problem steriliteta veoma rasprostranjem u celom svetu i, nažalost, svakim danom je sve veći, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim zemljama.


Uslovi koje moraju da ispune parovi


Pravo na besplatno lečenje steriliteta metodom vantelesne oplodnje imaju svi parovi koji ispunjavaju uslove koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja i koje se mogu naći na sajtu RFZO-a http://rfzo.rs/index.php/osiguranalica/vto.
Pravo na tri strimulisana postupka vantelesne oplodnje i tri krioembriotransfera imaju osigurana lica tj. žene do navršenih 42 godine života u momentu dobijanja potvrde o ispunjenosti uslova za postupak vantelesne oplodnje. Ukoliko pacijentkinje već imaju jedno dete dobijeno postupkom vantelesne oplodnje onda imaju takođe prava na još dva stimulisana postupka vantelesne oplodnje i jedan krioembriotransfer do navršenih 42 godine života žene u momentu dobijanja potvrde o ispunjenosti uslova za postupak vantelesne oplodnje.

*Ovaj tekst deo je projekta Majčinstvo i invaliditet “Dajmo i njima šansu” koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja. Izneti stavovi ne izražavaju nužno stavove ministarstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.