Povećan broj pacijenata u dečjim dispanzerima zbog virusnog oboljenja