Genetičar Miodrag Stojković: Bolesti ne moraju da se prenose kroz generacije