Vraćanje novca građanima koji su platili test na koronu, a nisu se testirali

Tramp podržava otvaranje škola na jesen
23/07/2020
Da ne ostane nepozNATO
28/07/2020

Vraćanje novca građanima koji su platili test na koronu, a nisu se testirali

Republički fond za zdravstveno osiguranje počinje sa vraćanjem novca građanima koji su želeli da na lični zahtev obave PCR ili serološko testiranje, a to nisu uradili iz određenih razloga, saopštio je RFZO. Novac će biti vraćen i onima koji su platili serološko testiranje na prisustvo antitela, a nisu ga obavili.

Kako bi ostvarili pravo na povraćaj novca, neophodno je direkciji RFZO-a dostaviti:

  • Popunjen obrazac zahteva, dostupan na sajtu RFZO-a ili u slobodnoj formi u kojoj je potrebno navesti – za fizičko lice: prezime i ime, adresa, JMBG (za strane državljane broj osiguranja ili broj pasoša), dok je za pravna lica potrebno navesti naziv, sedište adresu i pib pravnog lica, spisak zaposlenih za koje se traži povraćaj novca sa podacima o licima i jmbg; 
  • Kopiju naloga o uplati;
  • Iznos koji se zahteva za povraćaj;
  • Razlog podnošenja zahteva i
  • Naziv banke i broj tekućeg računa na koji će novac biti uplaćen. 

Podnošenje zahteva se možeobaviti elektronskim putem na imejl adresu: testovi@rfzo.rs ili u pisanoj formi dostavom na adresu:

Republički fond za zdravstveno osiguranje,

Ulica Jovana Marinovića 2, 11040 Beograd, sa obaveznom naznakom – zahtev za povraćaj sredstava na ime testiranja na lični zahtev.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.