Mapa razvoja dece: Ima li razloga za strah?

Liste čekanja u beogradskim bolnicama
18/12/2018
Mapa razvoja od četvrte do sedme godine
22/12/2018

Mapa razvoja dece: Ima li razloga za strah?

Sin moje prijateljice je već prohodao, a moje dete još ni da propuzi! Petra sklapa rečenice, a moja Una ni da gukne! Da li je sa mojim detetom sve u redu? Koliko puta ste se zapitali da li se vaše dete pravilno razvija? Strahova je još više ukoliko ste tek postali roditelj. Da otklonimo sve nedoumice, nudimo vam, mapu mentalnog razvoja dece od rođenja do 7. rođendana. Mapu razvoja od četvrte do sedme godine pogledajte ovde na mapi razvoja do sedme godine

0-3 meseca

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE
(0-1) Ležeći na stomaku dete podiže glavu od podloge, šake su stisnute, opšti položaj fleksije

(1-2) Odiže glavu i ramena od podloge, šake su poluotvorene, pokreti ekstremiteta simetrični

(2-3) Ležeći na stomaku oslanja se na podlaktice, zadržava predmet stavljen u ruku

 1. Preterano je mirno, mlitavo, razdražljivo, zgrčeno

Glava okrenuta uvek na jednu stranu

RAZVOJ FINE MOTORIKE
(0-1) Kratko posmatra predmet, refeleksno hvatanje
(0-2) Pogledom prati predmet koji se pomera u stranu
(2-3) Igra se rukama, posmatra ih; okreće glavu sledeći kretanje predmeta; usmerava ruku u pravcu predmeta.

(3) Hvata predmet na dodir

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI
(0-1) Na jače zvuke menja aktivnosti, a na svetlo trepće
(1,5) Reaguje na slabe zvuke

 • Zaustavlja pogled na majčinim očima

(1-2) Očima prati osobu koja se kreće
(2-3) Reaguje na zvuk zadržavanjem pogleda ili pokretom

 • Okreće glavu prema izvoru zvuka

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
(1) Osnovni oblik učenja – klasično uslovljavanje
(3) Osnovni oblik učenja – insutrumentalno uslovljavanje

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(0-1) Povremeno se oglašava grlenim glasovima

(1-2) Oglašava se samoglasnicima
(2-3) Guče smenjujući samoglasnike i suglasnike
(3) Prvo udvajanje slogova

 • Lančano rrr

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ
(0-1) Spava oko 20 sati

 • Prestaje da plače kad mu se približite
 • Gleda netremice majku dok mu priča

(1-2) Ljudski glas i podizanje na ruke smiruju dete dok plače

(2-3) Živne kad gleda ljudsko lice

 • Različiti izrazi lica

(3) Spava oko 18 sati
(0-3) Različito plače kad je gladno, kad ga nešto boli i kada mu je neudobno
(0-3) Bezrazložno plače promuklim glasom

4-6 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE
(4) Kada ga pridižemo u sedeći položaj podiže glavu

 • Navlači pelenu na lice

(5) Sedi uz lagani oslonac, glava stoji učvršćena

 • Spušteno na podlogu odupire se vrhovima prstiju

(6) Može da sedi duže vremena uz oslonac

 • Kada ga držimo uspravno odupire se nogama
 • Kada leži potrbuške prevrće se u leđni položaj

(4) U uspravnom položaju ukršta noge

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(3-4) Hvata predmete celom šakom
(4) Razgleda i trese predmet stavljen u ruku

 • Stavlja igračku u usta
 • Igra se rukama

(5) Uzima zvečku koja je nadohvat ruke
(6) Ležeći na leđima skida pelenu sa lica

 • Hvata celim dlanom i opruženim palcem (palmarno).
 • Dohvata ciljano pruženu igračku obema rukama
 • Prebacuje igračke iz ruke u ruku

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(3-4) Pogledom prati kružno kretanje predmeta
(4) Primećuje sitne predmete na stolu
(5) Razgleda okolinu pogledom i okretanjem glave traži izvor zvuka
(6) Obraća pažnju na govor drugih

 • U svakoj ruci drži kocku i gleda treću
 • Gleda za predmetom koji pada
 • Vidi i doseže predmet

(4) Ne reaguje na zvuke

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
(5) Sve stavlja u usta (ispituje svet oralno)

 • Manipuliše predmetima i razgleda ih
 • Namerno pomoću predmeta proizvodi zvuke

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(4) Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem
(5) Vokalizuje dva glasa ili više njih
(6) Modulira glas tonovima kao da peva

 • Modulira glas po jačini, visini i dužini

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ
(4) Glasno se smeje

 • Traži pogledom majku koja ga zove
 • (5) Pozitivna emocionalna reakcija na svaki ljudski lik

(6) Spava oko 16 sati

 • Razlikuje poznate od nepoznatih
 • Ljuti se ako mu se uzme igračka
 • (6-7) Smeje se liku u ogledalu

(4) Spava i uzima hranu bez reda, često povraća

7-9 meseci


RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(7) Sedi nakratko bez podrške

 • Premešta igračku iz ruke u ruku

(8) Preokreće se sa leđe na stomak

 • Podiže se do sedećeg položaja uz malu pomoć

(9) Dovodi se samo u sedeći položaj

 • Sedi samostalno
 • Stoji uz pridržavanje
 • Počinje da puzi


RAZVOJ FINE MOTORIKE

(7) Podeže i hvata predmete nadohvat ruke

 • Lupka i trese predmet
 • Grabi svakom rukom po jednu kocku

(8) Menja položaj da bi dohvatilo predmet

 • Uzima predmete prstima i palcem (intermedijalno)
 • Udara jedan predmet o drugi
 • Može da zadrži dva predmeta
 • Sve baca na pod

(9) Hvata sitne predmete palcem i kažiprstom, takozvanom “pincetom”

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI
(7) Postmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu

 • Očima prati loptu koja se kotrlja

(9) Pravilno lokalizuje izvor zvuka


RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(8) Igra se bacajući predmete na pod

(9) Traži neposredno skriven predmet

 • Privlači predmet pomoću vrpce
 • Učenje putem imitacije
 • Asocijativno učenje

(7) Ne pokazuje interesovanje za predmete iz okoline


RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(7) Izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona

(9) “Brblja”, jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba)

 • Razume jednu reč

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ
(8) Igra se skrivača “ku-ku”
(9) Spava oko 15 sati

 • Hrani sebe keksom
 • Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima
 • Reaguje na svoje ime
 • Oponaša radnju mahanjem “pa-pa”
 • Pruža ruku da bi ga podigli
 • Plače kad se odvoji od majke
 • Afektivno vezivanje: vezano je za jednu osobu
 • Strah od stranih osoba: rezervisano ponašanje

10-12 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(10) Samostalno se podiže u stojeći položaj

 • Hoda uz pridržavanje

(12) Hoda uz držanje za jednu ruku

 • Spušta se uz pridržavanje da bi dohvatilo predmet
 • Puzi


RAZVOJ FINE MOTORIKE
(10) Horizontalno pomera predmet napred-nazad
(10-11) Namerno ispušta predmet u kutiju

 • Ispituje kažiprstom detalje predmeta

(12) Hvata sitne predmete opozicijom palca i kažiprsta (hvat “klešta”)

 • Ubacuje dugmad u posudu
 • Oponaša šaranje olovkom po papiru

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(9-10) Prepoznaje mnoge predmete iz svog okruženja

(9) Izostaju reakcije na slabije zvuke


RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(12) Pronalazi skriveni predmet

 • Traži predmete izvan vidnog polja
 • Daje predmete na zahtev
 • Učenje putem pokušaja i pogrešaka

(12) Predmete ne istražuje već ih trpa u usta


RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(10) Razume nekoliko reči

 • Na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu
 • Sluša i imitira zvuke iz okoline
 • Imitira nekoliko glasova

(10-11) Zna nekoliko reči (mama, tata, pa-pa)

(12) Izvršava jednostavne naloge: dođi, nemoj.

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ
(10) Pije iz šoljice uz pomoć odraslog

 • Pruža igračku ali je ne pušta

(11)Taši rukama na poznate pesmice

 • Reaguje na zabranu prekidom započete aktivnosti
 • (12) Spava od 12-15 sati
 • Žvaće hranu
 • Pomaže pri oblačenju
 • Samostalno prinosi hranu ustima
 • Oponaša jednostavne radnje ukućana (plazi se, žmirka, kašljuca).
  pokazuje prstom u željenom pravcu.
 • Daje predmet majci
 • Pokazuje interesovanje za decu I odrasle

(12) Ne odgovara na emocionalne podražaje iz okoline

Produžena stanja iritiranosti

Afektivno zacenjivanje
Ne uspostavlja kontakt oči u oči

13-18 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(13) Stojeći bez podrške održava ravnotežu

 • Samo ide deset koraka
 • (14) Čučne i ustane

(15) Samostalno hoda

(16) Trči u krug

(18) Gura nogom loptu

 • Seda samo na stolicu
 • Skakuće na obe noge uz pridržavanje
 • Penje se uz stepenice uz držanje za jednu ruku
 • Uzima, nosi i premešta predmete


RAZVOJ FINE MOTORIKE

(12-15) Više koristi jednu ruku

(13) Precizno hvata i stavlja sitne predmete u flašicu

 • Stavlja dve kockice jednu na drugu

(15) Gradi kulu od tri kocke
(16) Stavlja krug u ram
(18) Gradi kulu od pet kocki

 • Imitirajući vuče prave crte olovkom po papiru

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(15) Prepoznaje likove i predmete na slici (pas, mačka)
(18) Brzo lokalizuje izvor zvuka


RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(18) Na zahtev pokazuje predmete iz neposredne okoline

 • Pokazuje na sebi tri dela tela na zahtev (oko, glava, nos)
 • Posle pokazivanja stavlja četiri šoljice na tanjirić
 • Počeci simboličke igre “kao da”, “kobajagi”

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(15) Glasom izražava želje

 • Razume da poznate stvari i osobe imaju imena
  (15-18) Koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest

(16) Koristi šest reči

 • Imenuje jedan predmet na zahtev

(17) Upotrebljava frazu od dve reči tipa imenice (“Mama lopta”)
(18) Spaja imenicu i glagol (“Mama daj”)

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(12-15) Strah od nepoznatih osoba dostiže vrhunac
(15) Reaguje na svoje ime

 • Imitira jednostavne aktivnosti ukućana
 • Ponavlja aktivnosti kojoj se ukućani raduju

(18) Skida cipele i čarape, otkopčava rajsfešlus

 • Pridržava čašu dok pije; pokušava da jede kašikom
 • Jak strah pri odvajanju od bliskih osoba
 • Igra solitarna, igra se samo u prisustvu druge dece
 • Javljaju se znaci ljubomore; negoduje kada drugo dete privlači pažnju na sebe

Nekontrolisano balavljenje
Bezrazložni nastupi uznemirenosti I smeha

Postoje intervali odsutnosti

Stereotipni pokreti

Moguća depresivnost zbog dužeg odvajanja od bliskih osoba

19-24 meseca

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(20) Trči

 • Šutira loptu bez gubitka ravnoteže
 • Otvara vrata

(21) Silazi niz stepenice uz držanje bez pridržavanja

 • Podiže predmet sa poda bez pridržavanja

(24) Okupiranostjednom aktivnošću koja se ponavlja (ljuljanje, klaćenje, skakutanje, treperenje rukama, okretanje u krug)


RAZVOJ FINE MOTORIKE

(19-24) Baca predmete bez određenog pravca
(19) Lista knjigu stranu po stranu

 • Vadi sitne predmete iz flašice
 • Crta spiralne linije

(20) Kotrlja loptu I valjak
(22) Uživa u igrama bacanja I hvatanja
(23) Okreće čigru
(24) Jede čorbastu hranu kašikom

 • Niže perle na konac
 • Savija papir napola
 • Gradi kulu od šest kocki

(24) Nespretno hvata, tremor ruku

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI
(24) Ispravlja sliku izvrnutu naopako

 • Samo razgleda slikovnicu
 • Lokalizuje zvuk iz druge prostorije

(24-36) Imenuje jednu boju

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(19) Koristi sredstva u rešavanju problema
Dovodi predmete u međusoban odnos i deluje jednim predmetom na drugi
(24) Savlađuje jednostavne prepreke

 • Pokazuje pet delova tela na zahtev
 • Izdvaja jedan predmet iz gomile na nalog
 • Pridružuje identične oblike i boje u odgovarajući skup (dva oblika ili boje)
 • Učenje uviđanjem.

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(19) Zna više fraza od dve reči tipa imenica – glagol
(20) Prepoznaje 8 do 12 slika

(21) Traži rečima da jede i pije

 • Izvršava nalog koji zahteva dve radnje (odnesi, zatvori)

(22) Koristi imenice, glagole i prideve.

(22-24) Zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri reči.
(24) Odgovara adekvatno na pitanja koja imaju značenje posedovanja (“Čija je ovo mama?”)

 • Izgovara svoje ime na zahtev
 • Upotrebljava 200 do 250 reči

Zaostao govor, ne govori i ne razume govor

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(24) Skida gaćice, pantalone, kaput i jaknu, zatvara rajsfešlus

 • Pije samo iz šolje
 • Uglavnom je suvo noću
 • Početak paralelne igre; igra se pored vršnjaka, povremeno im daje ili pokazuje igračku
 • Uživa u igrama borbe i premetanja sa vršnjacima
 • Početak interesovanja za grupne aktivnosti
 • Prkos, jogunstvo
 • Izražena ljubomora
 • Reaguje na emocionalni izraz odraslog (empatija)

Bezrazložni napadi besa, vriske i smeha

3 godine

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(24-30) Baca predmete u određenom pravcu

(25) Silazi niz stepenice bez pridržavanja, stepenik po stepenik
(27) Skakuće na obe noge kao zeka

(32) Hoda na prstima I peti unapred I unazad

(34) Preskače prepreku prepreku visine 5 cm

(36) Kratko stoji na jednoj nozi

 • Trči stabilno I brzo

(36) Stalno u pokretu, hiperkinetično

 • Motorno nespretno, sapliće se i često pada


RAZVOJ FINE MOTORIKE

(25) Gradi kulu od sedam kocki

 • Navija igračku ključem

(26) Slaže kocke u niz
(30) Oponaša povlačenje crte vodoravno i uspravno

 • Raspoređuje tri oblika u ram (krug, kvadrat i trougao)
 • Seče makazama bez preciznosti

(32) Mesi kobasicu od plastelina
(34) Precrtava krug kad mu se pokaže kako da to uradi

(36) Jede viljuškom

 • Pravi harmoniku od papira
 • Gradi kulu od osam kocki
 • Imitira crtanje krsta
 • Slika vodenim bojama

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(27) Prepoznaje fine detalje na slici

(28) Prepoznaje sebe na fotografiji

(30) Pronalazi određenu knjigu po igledu

(36) Razlikuje hladno od toplog

 • Sparuje korektno četiri oblika (krug, kvadrat, trougao i pravougaonik)
 • Razvrstava žetone po boji ili po veličini (tri boje ili veličine)


RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
(28) Daje “još jedan”

 • Gradi most od tri kocke po modelu

(30) Slaže četiri kocke u kvadrat

 • Razlikuje i razvrstava veliko i malo
 • Grupiše identične oblike i boje u odgovarajući skup (tri oblika ili boje)
 • Izvršava tri naloga

(36) Uočava količinu malo – mnogo

 • Daje dva predmeta na zahtev
 • Igra “kobajagi” često
 • Igra uloge (vaspitača, doktora, prodavca)
 • Ponavlja tri broja ili rečenicu od četiri reči
 • Postavlja pitanje: “Šta je ovo?”, “Ko je to?”, “Kako?”
 • Prepoznaje najdužu od tri linije i najveću od tri lopte

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(26) Govori u sebi o trećem licu

(27) Završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice
(30) Razume tri predloga (na, u, pored)

 • Recituje kraće recitacije
 • Razume pitanja:“Šta leti, skače, pliva…?“, „Šta radiš s ovim?“

(36) Upotrebljava zamenice i množinu

 • Koristi zamenice „ja“
 • Traži da mu se pričaju omiljene priče
 • Priča doživljaje
 • Stalno postavlja pitanje: Ko? Šta?
 • Upotrebljava 600 do 800 reči

Zamuckivanje, mucanje

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(25) Ostaje kraće vreme sa nepoznatom osobom

(26) Oblači delove odeće (cipele, čarape, gaćice)

(28) Inicira vlastitu igru
Prihvata igru ja-ti.

Zna svoje ime

(29) Na vreme traži nošu
(30) Ne mokri noću

 • Nosi čašu s vodom bez prosipanja
 • Uživa pomažući odraslima u aktivnosti (briše prašinu)
 • Pridružuje se grupno vođenoj igri (“ringe raja”)

(36) Kaže svoj pol i godine starosti

 • Koristi fraze učtivosti: molim, hvala, izvini
 • Igru često prati govorom
 • Pokušava da pospremi igračke
 • Dobija napade besa pri sputavanju i sl.

Nemotivisana agresivnost ka sebi i drugima

Bezrazložni strahovi

Odsustvo straha od realnih opasnosti

Rivalstvo, potencirani znaci izolacije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.