Liste čekanja u beogradskim bolnicama

Bez zatvorske kazne za roditelje čije je dete umrlo od izgladnjivanja
10/12/2018
Mapa razvoja dece: Ima li razloga za strah?
20/12/2018

Liste čekanja u beogradskim bolnicama

Prilikom zakazivanja specijalističkog pregleda ili operacije pacijenti mogu veoma neprijatno da se iznenade ukoliko očekuju da će pregled skenerom, magnetnu rezonancu ili operaciju kolena zakazati u roku od nekoliko nedelja. Reč je pregledima za koje postoji lista čekanja i na koje se čeka mesecima, a nekad čak i godinama. Naravno, prednost imaju hitni slučajevi. Kako bismo vam pružili što potpunije informacije, naš tim je ukrstio podatke koje svakodnevno ažurira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Uporedili smo liste čekanja za 35 pregleda i intervencije u beogradskim klinikama kako biste što približnije mogli da izračunate kada će vam biti zakazan dugo očekivani pregled ili operacija. U padajućem meniju koji sledi naveli smo u u kojim ustanovama se najkraće, a u kojima najduže čeka na pobrojane preglede i intervencije.

1MR dijagnostika kičmenog stuba
KBC Zemunna listi je 1 pacijent, čeka se i dva meseca KBC Bežanijska kosa – na listi je jedan pacijent, pregled zakazan za 5 meseci Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ – na pregled čeka 140 osoba, čeka se i do 4 meseca Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP – na listi je 759 pacijenata, na pregled se čeka i do 6 meseci

UKUPNO: 903 pacijenata

2 MR pregled glave
KBC Zemun – na pregled čeka 9 pacijenata, čeka se do mesec i po dana na pregled Specijalna bolnica za cerebrovaskularine bolesti „Sveti Sava“ – na listi čekanja nalaze se 280 osoba, na preglede čekaju do 4 meseca

UKUPNO: 289 pacijenata

3MR pregled muskuloskeletnog sistema
KBC Zemun – na listi je 1 pacijent, njegov pregled biće za mesec dana

KBC Bežanijska kosa – na listi je 1 pacijent, pregled je zakazan za 5 meseci

UKUPNO: 2 pacijenta

4MR pregled male karlice
  Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP – na listi se nalaze 57 osobe, a najduže se čeka šest meseci

UKUPNO: 57 pacijenata

5CT dijagnostika kičmenog stuba
VMA – na listi se nalazi 19 ljudi, na pregled čekaju pet meseci

KBC Zemun – na listi se nalazi jedan pacijent koji čeka mesec dana

UKUPNO: 20 pacijenata

6CT pregled glave
VMA – na dijagnostiku čeka 54 pacijenata, najduže zakazan pregled je za 5 meseci

KBC Zemun – na listi se nalazi 17 osoba, na pregled se čeka oko mesec dana

UKUPNO: 71 pacijent

7 CT pregled glave i vrata
KBC Zemun – 1 osoba se nalazi na listi čekanja, na pregled stiže za mesec dana

VMA –12 osoba čeka na pregled, najduže 8 meseci se čeka

UKUPNO: 13 pacijenata

8CT predlog grudnog koša
VMA – na listi čekanja je 112 pacijenata, najduže se čeka 8 meseci

KBC Zemun – 131 osoba, na pregled čekaju najviše mesec dana

UKUPNO: 243 pacijenata

9CT pregled abdomena i male karlice
VMA – na dijagnostiku čeka 39 pacijenata, najduže zakazani pregled je 8 meseci

KBC Zemun – na listi čekanja su 44 osobe, a na red se stiže najkasnije za mesec dana

UKUPNO: 83 pacijenata

10Operacija katarakte (meko sočivo)
VMA – 1 pacijent na intervenciju čeka 11 meseci

KBC Zvezdara – 2 pacijenta na operaciju stiže za 19 meseci

UKUPNO: 3 pacijenta

11Operacija katarakte (sočivo)
KCS – na listi čekanja se nalazi 1 osoba kojoj je operacija zakazana za 7 meseci

UKUPNO: 1 pacijent

12Operacija katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva (sočivo)
KCS – na listi čekanja se nalazi 1 osoba kojoj je operacija zakazana za 15 meseci

UKUPNO: 1 pacijent

13Operacija katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva (meko sočivo)
VMA –1.916 pacijenata čeka na ovu operaciju i do 3 godine i 7 meseci

KCS – 3.572 osobe na listi čekanja i do 3 godine i 7 meseci

KBC Zvezdara – 2.823 pacijenta čeka na intervenciju i do 2 godine i 11 meseci

UKUPNO: 7.711 pacijenta

14Operacija katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva (rigidno sočivo)
KBC Zvezdara – na listi su 2 pacijenta koja će na operaciju stići najkasnije za 16 meseci

UKUPNO: 2 pacijenta

15Ugradnja intraokularnog sočiva – meko sočivo
KBC Zvezdara – na listi čekanja je jedan pacijent, čeka 23 meseca na intervenciju

UKUPNO: 1 pacijent

16Ugradnja endoproteze kuka (bescementna proteza)
VMAna listi je 637 pacijenata koji na ovu intervenciju čekaju i do 9 godina i 4 meseca

KCS – 268 osoba obaviće ovu interevciju najkasnije za 3 godine i 9 meseci

KBC Zemun36 pacijenta na listi čekanja je i do 2 godine

KBC Bežanijska kosa185 osoba na ovu intervenciju čekaju i do 3 godine i 11 meseci

KBC Zvezdara – 63 pacijenata na listi čekanja i do 4 godine i 4 meseca

Institut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“1.587 pacijenata na ovu intervenciju čeka i do 4 godine

UKUPNO: 2.776 pacijenata

17Ugradnja endoproteze kuka (cementna proteza)

VMA – 138 pacijent na listi čekanja provešće i do 8 godina i 11 meseci

KCS – 86 osobe čekaju ovu operaciju, a na listi čekanja neki će provesti i nešto manje od 3 godina i četiri meseca

KBC Zemun – 29 pacijenata na operaciju će čekati najduže 2 godine i 7 meseci

KBC Bežanijska kosa – 56 osoba na listi čekanja provešče i do 3 godine i 5 meseci

KBC Zvezdara – 32 pacijenata se nalazi na ovoj listi čekanja, a neki od njih na operaciju će čekati 4 godine i šest meseci

Instutut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“ – 194 pacijenta čekaće do 2 godine na ovu intervenciju

UKUPNO: 535 pacijenata

18Ugradnja endoproteze kuka (reviziona proteza)
VMA7 pacijenata od kojih su neki na redu za ovu intervenciju tek za 4 godine i šest meseci

KCS – 23 osobe na listi čekanja biće i do 3 godine

KBC Bežanijska kosa – 4 pacijenata očekuje ovu intervenciju, a neki su je zakazali za 2 godine i 2 meseca

KBC Zvezdaraovu intervenciju je trenutno zakazalo 5 pacijenata, a neki će je obaviti tek za 4 godine i 4 meseca

UKUPNO: 35 pacijenta

19Ugradnja endoproteze kuka (hibridna proteza)
VMA205 pacijenata na operaciju čeka i do 8 godina i 11 meseci

KCS – 189 osoba, a na listi čekanja provešće najviše 3 godine i 2 meseca

KBC Zemunna listi čekanja trenutno je 41 pacijent koji će najkasnije ovu operaciju obaviti za 3 godine

KBC Bežanijska kosa – 174 pacijenta trenutno je prijavljeno za ovu intervenciju, a na nju se čeka i do 4 godine

KBC Zvezdara – na listi čekanja je 74 pacijenata od kojih neki na red stižu tek za 4 godine i 1 mesec

Instutut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“ – 1.063 pacijenta na ovu intervenciju stiže najkasnije za 4 godine

UKUPNO: 1.746 pacijenata

20Ugradnja endoproteza kuka (proteza za koleno)
KCS – 3 pacijenta na red za operaciju stužu najkasnije za 2 godine

KBC Zemun2 pacijenta su trenutno na listi čekanja, a poslednja operacija je zakazana za 1 godinu i 7 meseci

KBC Bežanijska kosa3 pacijenta su na listi čekanja, a na operaciju čekaju oko 1 godinu

UKUPNO: 8 pacijenata

21Ugradnja endoproteza kolena (proteza za koleno)
VMA – na listi čekanja nalazi se 1.484 pacijenata, a operacije su zakazane i po 9 godina i 9 meseci unapred

KCS – 563 bolesnika čeka do 4 i po godine na ovu intervenciju

KBC Zemun – 37 pacijenata čeka i do dve godine na operaciju

KBC Bežanijska kosa415 osoba nalazi se na listi čekanja, a neki će na red stići tek za 6 godina i 2 meseca

KBC Zvezdara – 214 pacijenata, neki od njih će intervenciju imati tek za 4 godine i mesec dana

Instutut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“ – 6.093 pacijenta na ovu intervenciju stiže najkasnije za 4 godine i 8 meseci

UKUPNO: 8.806 pacijenata

22Ugradnja endoproteza kolena (reviziona proteza)
VMA11 pacijenata od kojih će neki na ovu intervenciju tek za 7 godina

KCS3 pacijenta na operaciju čekaju do 1 godinu

KBC Bežanijska kosa – 2 pacijenta na listi čekanja će provesti 1 godinu

KBC Zvezdara – 2 osobe se nalaze na listi čekanja trenutno, a na intervenciju čekaju 9 meseci

UKUPNO: 18 pacijenata

23Ugradnja endoproteze kolena (bescementna proteza)
KCS -1 pacijent čeka na operaciju godinu dana

KBC Bežanijska kosa1 osoba kojoj je intervencija zakazana za 1 godinu

UKUPNO: 2 pacijenta

24Ugradnja endoproteze kolena (cementna proteza)
KCS 1 pacijent se nalazi na listi čekanja, a njegova intervencija je zakazana za 1 godinu

KBC Bežanijska kosa5 osoba na intervenciju čeka do 1 godinu

KBC Zvezdara – 3 pacijenta na listi čekanja najduže 1 godinu i 6 meseca

UKUPNO: 9 pacijenata

25Ugradnja endoproteze kolena (hibridna proteza)
KCS2 pacijenta na listi čekanja i do 2 godine

KBC Bežanijska kosa – 4 pacijenta na listi čekanja su ne duže od 2 godine

UKUPNO: 6 pacijenata

26Rekonstrukcija ligamenata kolena (proteza za koleno)
KBC Zvezdara na listi se nalaze 2 pacijenta koji će na operaciju stići za 1 godinu

UKUPNO: 2 pacijenta

27Koronografija srca
VMA – 24 bolesnika na dijagnostiku čeka najduže 3 meseca

KCS537 pacijenata koji će na pregled čekati i do 3 godine

KBC Zemun 140 osoba od kojih će neki na pregled stiće tek za 4 meseca

KBC Bežanijska kosana listi čekanja trenutno je 16 bolesnika od kojih neki na pregled stižu najkasnije za 3 meseci

KBC Zvezdara356 pacijenata će do pregleda na listi čekanja biti i po pola godine

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 666 pacijenata nalazi se na listi čekanja, a na pregled se čeka ne duže od 10 meseci

KBC “Dragiša Mišović – 62 osobe na pregled stižu najkasnije za 3 meseca

UKUPNO: 1.801 pacijent

28Kateterizacija srca
KBC Bežanijska kosa 1 pacijent na listi čekanja provešće dva meseca

KBC Zvezdara 1 osoba na intervenciju čeka 6 meseci

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 640 bolesnika čeka na ovu intervenciju i do 5 godina i 7 meseci

UKUPNO: 642 pacijenta

29Revaskularizacija miokarda (PTCA sa implatacijom stenta)
VMA – trenutno se na listi čekanja nalazi 3 pacijenta, a intervencija je zakazana za 3 meseca

KCS – 40 bolesnika se nalaze na listi, a najduže čekanje intervencije je pet meseci

KBC Zemun22 ljudi čeka ne duže od 4 meseci

KBC Bežanijska kosa6 pacijenata na red stižu najkasnije za 1 mesec

KBC Zvezdara – 9 pacijenta se trenutno nalazi na listi čekanja i tu će provesti najviše 4 meseca

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 382 bolesnika na intervenciju čeka i do 4 godine i 10 meseci

UKUPNO: 462 pacijenta

30Revaskularizacija miokarda (Bypass hirurgijom)
VMA 13 pacijenata na listi čekanja, a neki od njih će na intervenciju čekati najduže 7 meseci

KCS 301 bolesnika čeka trenutno na ovu intervenciju, a neki na red stižu tek za godinu i 7 meseci

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 340 pacijenata čeka na ovu intervenciju, od kojih će neki čekati i 2 godine i 10 meseci

UKUPNO: 354 pacijenta

31Ugradnja trajnog veštačkog vodiča srca TVES
KCSna ovu intervenciju čeka 108 osoba i do 1 godinu i 6 meseci

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“188 pacijenata nalazi se na listi čekanja, a nekima od njih termin je zakazan tek za 4 godine

UKUPNO: 296 pacijenata

32Ugradnja kardioverter defibrilatora ICD
KCS 199 ljudi čekaće na ovu intervenciju i do 2 godine

KBC Bežanijska kosana listi se nalaze samo 6 pacijenata, a na intervenciju se čeka 3 meseca

KBC Zvezdara1 pacijent će biti operisan u roku od 3 meseca

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 99 njih je zakazalo intervenviju, a neki će na red stići tek za 6 godina

UKUPNO: 305 pacijenata

33Ugradnja veštačkih valvula
VMA6 pacijenata na listi čekanja neće provesti duže od 4 meseca

KCS 229 pacijenata se nalazi na listi čekanja, a na intervenciju se najduže čeka 2 godine

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 695 bolesnika čeka na intervenciju i do 3 godine i 7 meseci

UKUPNO: 723 pacijenta

34Ugradnja vaskularnih graftova od veštačkog materijala

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 364 osobe nalaze se na listi čekanja, a pacijenti najkasnije na intervenciju stižu za 2 godine i 10 meseci

UKUPNO: 364 pacijenta

35Ugradnja endovaskularnih proteza

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 9 pacijenata je trenutno zakazalo ovu intervenciju, a na listi čekanja neki će provesti do 1 godinu i 4 meseca

UKUPNO: 9 pacijenata

UKUPNO na listama čekanja u klinikama u Beogradu nalazi se 28.153 pacijenta

2 Komentara

 1. Snezana kaže:

  Pa, to je stvarno strasno! Razumem ja da to nisu hitne intervencije, ali treba uzimati u obzir i kvalitet zivota coveka koji, recimo, ne vidi da procita novine zbog katarakte!!!

  • Jasam kaže:

   Snezana,pisete o katarakti i kvalitetu zivota,pogledajte koliko se ceka za neke intervencije na srcu. Preko 3 godine. Kakav je njihov kvalitet zivota.
   Generalno,ovo sve sto se desava u zdravstvu nije normalno i nista se ne preduzima da se to poboljsa. Svi vas usmeravaju na privatnike za koje ocigledno 90% stanovnistva nema novaca. Ljudi uzimaju kredite da bi se lecili kod privatnika.
   Sramno.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *