Mapa razvoja od četvrte do sedme godine

Mapa razvoja dece: Ima li razloga za strah?
20/12/2018
Od petardi najčešće stradaju dečaci
24/12/2018

Mapa razvoja od četvrte do sedme godine

4 godine

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(4) Maršira u ritmu muzike

 • Hoda po pravoj liniji nogom ispred noge
 • Vozi tricikl
 • Silazi niz stepenice nogu pred nogu
 • Skače sa druge stepenice
 • U trku šutira loptu
 • Preskače prepreku širine 20 cm

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(3-4) Pokušava da nacrta čoveka – glava i udovi (“punoglavac”)

(4) Gradi kulu od deset kocki

 • Kopira dijagonalnu liniju
 • Precrtava kvadrat
 • Kopira nekoliko štampanih slova
 • Savija papir po dijagonali

(4-5) Samo pere ruke i lice

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(3-4)Razlikuje i prepoznaje ruke i glasove

(4) Razvrstava žetone po boji ili veličini (četiri boje ili veličine)

 • Sparuje korektno osam oblika
 • Primećuje nedostatke na crtežu
 • Shvata odnos dela i celine
 • Spaja slagalicu od dvanaest delova
 • Prepoznaje stvari opipavanjem bez viđenja (predmeti u vreći)


RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(3-4) Prebrojava četiri predmeta u nizu

 • Posle pokazivanja razvrstava logičke blokove prema dva atributa (“Nađi crveni krug”)
 • Rešava jednostavne problemske situacije (“Šta radiš kad si gladan?”)

(3-4) Ponavlja četiri broja ili rečenice od šest reči

 • Gradi most od tri kocke po unapred datom modelu
 • Sastavlja sliku od dva dela
 • Nastavlja započeti niz (određene nizove boja, oblika ili veličina)

(3-4) Iz gomile od deset elemenata odbrojava četiri predmeta

 • Posle pokazivanja razvrstava logičke blokove prema tri atributa (“Daj mi veliki crveni krug”)

Otežano savladavanje pedagoških zahteva u vrtiću.


RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(3-4) Verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama

 • Opisuje radnje na slici
 • Dugi monolozi
 • Rečenica potpuna, govor razumljiv
 • Stalno postavlja pitanja
 • Broji do 4 mehanički
 • Upotrebljava od 1.200 do 1.500 reči

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(3-4) Uspostavljena kontrola defekacije i mokrenja (potrebna mu je pomoć u toaletu)

 • Prva zaljubljivanja

(4) Kooperativna igra sa vršnjacima

 • Početak prihvatanja jednostavnih pravila igre
 • Samoinicijativno se pozdravlja sa odraslima
 • Samostalno se priprema za spavanje
 • Počinje emocionalno povezivanje
 • Pojava emocija: stid, zavist, nada, ponos; prva estetska osećanja

Neurotska ispoljavanja: sisanje prsta, čupkanje kose, trljanje delova tela
Enureza

Nizak nivo tolerancije na frustraciju

5 godina

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(4-5) Trči menjajući pravac

(5) Skakuće na jednoj nozi

 • Stoji na prstima

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(4-5)Crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih oblika)

 • Seče makazama po zakrivljenoj liniji

(5) Razlikuje teško-lako

 • Boji crteže
 • Precrtava trougao
 • Crta kućicu, ljudsku figuru (tri do šest detalja), crtež prepoznatljiv

(5-6) Hvata malu loptu obema rukama

 • Jednom rukom pravi lopticu od papira


RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(5) Prepoznaje izvor bola

(5-6) Vid potpuno razvijen; razume signale na semaforu

(5) Loše voljno usmeravanje vidne i slušne pažnje


RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(5) Sastavlja sliku od četiri dela

 • Orijentiše se u vremenu (dan-noć, jutro, podne, veče; sada, pre, posle)
 • Rešava zadatak tipa “Ko ima više?”
 • Prebrojava do deset i odbrojava traženi broj predmeta (do deset)
 • Prepoznaje i piše brojeve do pet
 • Ponavlja rečenicu od osam reči ili niz od pet brojeva
 • Uviđa sličnosti bilo koje prirode (boje, oblika, veličine, svetline)

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(4-5) Upotrebljava 1.800-2.200 reči

 • Prepričava kratke priče
 • Razume predloge iza-ispred
 • Samo priča priču po slikama
 • Prepoznaje nekoliko slova azbuke
 • Odgovara na jednostavna pitanja: “Šta je to i od čega je napravljeno?”
 • Postavlja pitanja: kada, zašto, kako…

Agramatični govor

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(4-5) Interesovanje za polne organe, moguća masturbacija

 • Kompletno ovladava toaletom
 • Strahovi od mraka, imaginarnih bića

(5) Postavlja sebi sto

 • Organizuje igre sa vršnjacima, preferira igru sa istim polom
 • Uključuje se u razgovor sa odraslima
 • Može da odloži zadovoljavanje potrebe

Enkompreza

Anoreksija, bulimija

6-7 godina

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(6) Stoji na jednoj nozi bez zadrške 40 sekundi

 • Vozi bicikl
 • Preskače kanap obema nogama istovremeno
 • Skače sa visine od 40 cm
 • Visi 10 sekundi držeći se rukama za prečku
 • Hvata loptu jednom rukom
 • U skoku hvata loptu
 • Igra badminton
 • Oblači se samo
 • Vezuje pertle

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(6)Pogađa loptom cilj

 • Kleštima vadi esker i čekićem ga zakucava
 • Namotava konac na kalem
 • Palcem može da dotakne svaki prst
 • Seče i lepi jednostavne oblike od kolaž papira
 • Pravi lepezu od hartije
 • Prepisuje sva štampana slova
 • Precrtava romb
 • Koristi rezač za olovke


RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

Oštrina vida skoro kao kod odrasle osobe

(7) Širina vidnog polja gotovo kao kod odraslih (sposobnost za periferno viđenje)

 • Razvijena sposobnost aktivnog perceptivnog pretraživanja i analize (analiza razlika među sličnim slikama, pronalaženje jednostavnije slike u složenoj)

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(5-6) Zna koja je leva a koja desna ruka

 • Izvršava tri naloga data zajedno
 • (6) Broj elemenata u skupu adekvatno označava brojkom
 • Na verbalni nalog može razvrstati logičke blokove prema četiri atributa (boja, oblik, veličina, debljina)
 • Broji 13 kocki
 • Pravi stepenice od 10 kocki nakon što mu je model sklonjen
 • Navodi razlike (po čemu se razlikuje ptica od psa, drvo od stakla…)
 • Počeci logičkih operacija (klasifikacije, serijacije, korespodencije i konzervacije)

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(6) Govori korektno i jasno

 • Artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, Lj, Nj)
 • Prepričava kratku priču nakon što je čuje
 • Piše i čita vlastito ime
 • Razume predlog “u sredini”
 • Upotrebljava 2.500-3.000 reči

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(6) Koristi kompletan pribor za hranjenje; pravi sebi sendvič

 • Čisti svoje cipele
 • Ide samo u komšiluk
 • Može mu se poveriti manja suma novca
 • Bira omiljenog druga
 • Pokazuje zaštitničko ponašanje prema mlađoj deci
 • Poštuje pravila igre sa vršnjacima
 • Prepoznaje svoja osećanja ljubavi i sreće, besa, razočarenja
 • Situaciju može da sagleda ii z ugla druge osobe
 • Realistični strahovi i strahovi od natprirodnih bića
 • Sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnost

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.