Kako smanjiti upotrebu antibiotika
30/01/2020
Puši svaki deseti učenik
01/02/2020

Kome prijaviti neželjenu reakciju na lek

Svaki lek koji se upotrebljava ima efekte od kojih organizam ima koristi, ali isto tako može imati neželjena dejstva. Mogu se javiti neposredno posle primene leka ili posle izvesnog vremena.To mogu biti alergije, bolovi, vrtoglavica, povišen krvni pritisak, krvarenje, mučnina, promene srčanog ritma, promene na koži, zujanje u ušima i mnoge druge.

Polifarmacija je istovremena primena četiri ili više lekova.To mogu biti oni koji se izdaju na recept ili se uzimaju bez recepta ili su tradicionalni biljni lekovi. Polifarmacija povećava verovatnoću da se kod pacijenata jave neželjene reakcije,usled povećanog rizika od interakcija između lekova, hrane i biljnih proizvoda.

Primena više lekova je uobičajena kod starijih ljudi, ali svako ko koristi veći broj lekova može biti izložen riziku.To uključuje pacijente sa dugotrajnim hroničnim oboljenjima koji redovno uzimaju više lekova. Studije pokazuju da jedna trećina ljudi u svetu, starosti preko 75 godina, uzima najmanje šest lekova dnevno, od čega više od milion uzima osam ili više lekova dnevno.

S obzirom da postoji rizik povezan sa polifarmacijom, zdravstveni radnici, pacijenti, roditelji i staratelji trebalo bi da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i da na taj način aktivno doprinesu praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova.

Lekarska komora Srbije u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva sprovodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove.

Adresa na koju se takve sumnje prijavljuju je http://www.alims.gov.rs/ciril/prijava-neželjene-reakcije-na-humani-lek/

Svaka prijava pomaže u procesu prikupljanja podataka koji omogućavaju bolje razumevanje bezbednosnog profila leka.Time se doprinosi adekvatnijem propisivanju i primeni leka na najbezbedniji način. Praćenjem neželjenih reakcija na lekove omogućava se da pacijenti imaju kvalitetne i bezbedne lekove što doprinosi očuvanju javnog zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinca koji primenjuje lek.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.