Koje su zdravstvene ustanove promenile ime

Prijavljene 62 reakcije na vakcinu
29/01/2021
Epidemija usporila dijagnostiku
03/02/2021

Koje su zdravstvene ustanove promenile ime

Klinički centar Srbije od danas se zove Univerzitetski klinički centar Srbije, odluka je Vlade Srbije, a zvaničan naziv je promenilo još 10 zdravstvenih ustanova.

Ova odluka objavljena je 21. januara u Službenom glasniku, a stupila je na snagu danas. U objavljenoj Uredbi doslovce piše: “Naziv Kliničkog centra Srbije, Pasterova 2, Beograd čiji je osnivač Republika Srbija, menja se i glasi Univerzitetski klinički centar Srbije. Klinički centar iz tačke 1. ove odluke uskladiće Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pored najveće kuće zdravstva, promenjena su imena šest ustanova u Beogradu, tri u Nišu i dve u Kragujevcu.  

Tako se od danas i Klinički centar Niš zove Univerzitetski klinički centar Niš. Naziv je promenio i Klinički centar Kragujevac u Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Klinika za stomatologiju Niš se od danas zove Klinika za dentalnu medicinu Niš. U ovom gradu promenjeno je i ime Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, koji se od danas zove Zavod za urgentnu medicinu Niš.

I u Kragujevcu se Zavod za hitnu medicinsku pomoć od danas zove Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac, kao i u Beogradu, gde je Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć od danas Gradski zavod za urgentnu medicinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.