Da li novi zakon sprečava korupciju ili ponižava medicinare

Izbegavati beogradske izvore
18/05/2019
Pacijenti iz Pančeva u novom internističkom bloku
20/05/2019

Da li novi zakon sprečava korupciju ili ponižava medicinare

Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju koji je propisao da svaki pacijent može darivati lekara poklonom vrednim najviše 2.700 dinara i dalje izaziva polemiku u javnosti. I dok jedni smatraju da je ovaj način legalizovan mito, a drugi komentarišu da je ova profesija još jednom ponižena, iz Lekarske komore Srbije poručuju da će pomoći u sprovođenju ovog člana zakona, “sa željom suzbijanja korupcije u zdravstvu i vraćanja ugleda lekarskoj profesiji”.
Dr Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, podseća da je “običaj donošenja različitih vrsta poklona u znak zahvalnosti lekarima veoma je prisutan u našem narodu, pa je cilj novih zakonskih odredbi da se ova oblast uredi”. S druge strane, dr Milica Nikolić Urošević, predsednica Udruženja izabranih lekara, za “Zdravlje Vodič” kaže da su ovim pravilima još jednom žigosani i poniženi lekari koji rade u državnim ustanovama jer se ona odnose samo na njih, a ne i na njihove kolege iz privatne prakse.
U Lekarskoj komori objašnjavaju da je reč o novinama koje su usklađene sa sličnom odredbom Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i sa zakonodavstvom EU gde je takođe regulisana oblast poklona javnim službenicima, pa samim tim i zdravstvenim radnicima.
Dr Dinić podseća da su lekari, tokom svog rada, obavezani Hipokratovom zakletvom, kao i da sam etički kodeks Lekarske komore Srbije navodi da, “izuzev redovne nagrade za rad lekara u obliku plate, honorara ili drugih ličnih primanja, kao i zadovoljstva da je pomogao pacijentu, pribavljanje druge materijalne i nematerijalne koristi od rada lekara nije u skladu sa etičkim standardima”.
“Lekarska komora Srbije zato smatra da je uređivanje te oblasti bilo potrebno, jer sve dok običaj iskazivanja zahvalnosti poklonima ne počne da jenjava u našem društvu, lekari će, kao i mnogi drugi državni službenici, i dalje dolaziti na loš glas upravo zbog poklona koje im građani, po pravilu, samoinicijativno donose. Zato smatramo da je uvođenje transparentnosti u taj odnos korisno i za lekare i za pacijente”, naglašava naš sagovornik.
Drugačije mišljenje ima dr Milica Nikolić Urošević koja ističe da bi pravila ponašanja i rada trebalo da važe podjednako za lekare u državnim i privatnim ustanovama.
” Pacijenti su zbunjeni, a mnogi tek sada misle da, prilikom odlaska na pregled u dom zdravlja, moraju da ponesu i poklon inače neće dobiti odgovarajući tretman. Tome su značajno doprineli i mediji koji su preterano mnogo izveštavali o ovoj novini preskačući određene suštinske promene”, kaže dr Urošević uz napomenu da su mnogi smatrali da se ova zakonska odredba reguliše odnos sa farmaceutskim kućama koje neretko plaćaju lekarima kongresna putovanja.
” Čak i da je ovaj član zakona donet zbog farmaceutske kuća to je trebalo da bude drugačije definisano. Direktori dobro znaju gde i o čijem trošku putuju zaposleni. Čini mi se kao da se na ovaj način skreće pažnja javnosti sa izuzetno važnih zdravstvenih tema i spornih promena koje je doneo novi zakon”, kaže naša sagovornica uz komentar da ne veruje da će novi zakon promeniti bilo šta kada je u pitanju korupcija u zdravstvu.
Za godinu i po dana stižu podzakonski akti
Na naše pitanje da li se zna ko će popisivati poklone za medicinare i na koji će način toi biti sprovođeno u Lekarskoj komori kažu da će ministar zdravlja u narednih 18 meseci doneti podzakonska akta koja će bliže urediti sprovođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pa sigurno i praktičnu primenu ovog člana.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.