Da li novi zakon sprečava korupciju ili ponižava medicinare