11/06/2021

Ćutanje nije opcija

Poruka je debate "Razgovarajmo o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima"
01/06/2021

Život bez barijera

Veoma je važno da devojke i mladići sa fizičkim invaliditetom vode računa o reporoduktivnom zdravlju, a da država uradi sve što je u njenoj moći kako bi im pomogla