Besplatno putno osiguranje

11/06/2023

Kako do besplatnog putnog osiguranja preko RFZO?

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) za vreme privatnog boravka u državama sa kojima Srbija ima sporazum o korišćenju hitne zdravstvene zaštite za privremeni boravak […]