Bez novčane naknade za donatore reproduktivnih ćelija
09/05/2019
Da li beba mora da puzi
14/05/2019

Žmure na pare, a popisuju čokolade

Skupoceni parfemi, satovi, zlatni nakit, viski pa čak i celo prase, više neće biti na listi poklona kojima se obično iskazivala zahvalnost lekarima za operacije, porođaje ili preglede. Novim propisima dozvoljeno je darivanje lekara, ali pod uslovom da vrednost pojedinačnog poklona ne prelazi 2.762 dinara. Pacijentima koji će poštovati nova pravila preostaje samo da za svog “dobrotvora” izaberu cveće, kafu, čokoladu, flašu jeftinijeg pića ili eventualno neku kravatu. Novac je, kao i do sada, zabranjeno davati lekarima i medicinskim sestrama, kao i hartije od vrednosti. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da svaki doktor sme da primi poklone ukupne vrednosti od 54.521 dinara, koliko iznosi prosečna zarada u Srbiji. Međutim, nije definisano u kojem periodu pokloni te vrednosti mogu da budu primljeni. Takođe, nejasno je i koja služba će beležiti sve poklone, ko će procenjivati njihovu vrednost i u kojem roku će neko imati obavezu da prijavi vrednost svake kese koju im uruči pacijent. Ipada da će pacijenti uz poklone ostavljati i fiskalne račune. Ovaj pravni akt, koji je stupio na snagu 11. aprila, propisuje i da svaka čast mora da bude evidentirana. A popis poklona dužne su da obavljaju zdravstvene ustanove. Podsećanja radi, prema Krivičnom zakonu za lekare koji prime novac kako bi obavili intervenciju predviđene su zatvorske kazne, ali to mnoge ni do sada nije sprečavalo da traže i prime “čast”. Nema puno razloga za optimizam da će novi propisi nešto na tom polju promeniti. Ukoliko pacijent nije unapred obećao doktoru mito, već je novac usledio pošto je intervencija obavljena, lekaru preti zatvorska kazna od tri meseca do tri godine zatvora. Ukoliko je novac stigao pre intervencije doktor može iza rešetaka da provede i do osam godina. Ta kazna može da bude duža i za četiri godine ukoliko je lekar novac primio pre intervencije koju pri tom nije smeo da obavi. Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše i šta se smatra sukobom interesa. Tako, zdravstveni radnici i članovi njihove uže porodice (bračni ili vanbračni partner, deca, braća, sestre, roditelji, usvojitelj, usvojenik i drugi koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu) ne smeju da traže niti da primaju novac, poklone, uslugu ili bilo kakvu drugu korist koja se može smatrati nagradom za pružanje zdravstvene pomoći. Ukoliko zdravstveni radnik sumnja da je po sredi sukob interesa dužan je da se najkasnije narednog dana obrati etičkom odboru zdravstvene ustanove, MUP-u ili tužilaštvu. Pomenuti zakon dotakao se i donacija, pa tako zabranjuje njihovo davanje nadzornom organu ili organu za inspekcijski nadzor, kao i svima koji odlučuju o pravima, obavezamai interesu donatora. One su dozvoljene ukoliko je isključena mogućnost neprikladnog uticaja. A da li će ih primiti i kako će sa njima upravljati odlučuje direktor zdravstvene ustanove.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.