Šest akustičnih zona za zaštitu od buke

Četvrtu dozu do sada primilo 29 ljudi
05/01/2022
Posle dočeka pojačan rad kovid ambulanti
05/01/2022

Šest akustičnih zona za zaštitu od buke

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je usvajanjem Odluke o određivanju akustičkih zona u Beogradu na poslednjoj sednici Skupštine grada rešeno važno pitanje dozvoljenog nivoa buke u prestonici.

“Utvrđen je maksimalno dozvoljen nivo buke na teritoriji Beograda kroz šest akustičkih zona. To znači da su naučnim metodama, na osnovu rezultata monitoringa buke na teritoriji gradskih opština, potom saobraćaja, gustine naseljenosti, te evidentiranja svih osetljivih objekata na teritoriji Beograda, a identifikovano ih je ukupno 1.696, utvrđeni svi izvori buke i određene granične dozvoljene vrednosti buke za svaku zonu”, istakao je Radojičić.

Kako je saopšio Beoinfo, prema Pravilniku o metodologiji za određivanje akustičkih zona i Uredbi o indikatorima buke, najmanje buke, do 50 decibela danju i 40 noću, dozvoljeno je u područjima za odmor i rekreaciju, bolničkim zonama i oporavilištima, kao i na kulturno-istorijskim lokalitetima i u velikim parkovima.

Radojičić je objasnio da turistička područja, kampovi i školske zone su druga kategorija u akustičnom zoniranju gde je dozvoljena granica nivoa buke za dan 50 decibela, dok je za noć određeno da bude 45 decibela. U trećoj kategoriji su isključivo stambena područja, gde je dozvoljeni nivo buke tokom dana 55 decibela, a noću 45. 

Poslovno-stambene i trgovačko-stambene oblasti, kao i dečja igrališta predstavljaju četvrtu kategoriju gde je dozvoljeni nivo buke tokom dana i uveče 60 decibela, a noću 50.

Peta kategorija se odnosi na gradski centar, zanatsku, trgovačku, administrativno-upravnu zonu sa stanovima, zonu duž auto-puteva, magistralnih i gradskih saobraćajnica. Dozvoljeni nivo buke ovde je 65 decibela danju i 55 noću.

U poslednjoj, šestoj zoni su industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada. Za ovu poslednju šestu zonu važi pravilo da na njenim granicama buka ne sme prelaziti granične dozvoljene vrednosti susednih zona.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.