Šta nam donosi policijski čas
17/03/2020
Stiže novi talas korona virusa
18/03/2020

Kako produžiti bolovanje

Osiguranicima koji su na bolovanju, koje je utvrdila lekarska komisija i osiguranicima upućenim od strane izabranog lekara na lekarsku komisiju za produženje bolovanja, biće automatski produženo bolovanje za 30 dana bez izlaska na lekarsku komisiju! To su saopštili iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovo pravilo važi i za trudnice i porodilje.

Svima koji su za 2019. godinu imali Obrasce UP-2, za oslobađanje od plaćanja participacije, oni će važiti i dalje.

Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je svim zdravstvenim ustanovama dopis u kojem se navodi da je u slučaju javljanja građanina kod koga postoje indicije da je zaražen korona virusom, zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni radnik zaposlen u toj ustanovi dužan da građanina primi na pregled i pruži mu potrebnu zdravstvenu zaštitu, odmah, bez odlaganja.

  • Takođe, važenje E-recepta automatski je produženo sa 6 na 9 meseci. Time će građani moći da nesmetano preuzimaju lekove u apotekama, bez odlaska kod izabranog lekara zbog obnavljanja terapije. Napominjemo da pružanje zdravstvenih usluga na koje se odnosi gorenavedeno, ne sme biti uslovljeno overenom karticom zdravstvenog osiguranja niti posedovanjem overenog specijalističkog uputa – naglašavaju u RFZO.

Republički fond za zdravstveno osiguranje preporučuje osiguranicima da se telefonom obaveste o mogućnosti ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja  bez dolaska u  filijalu ili ispostavu Republičkog fonda, putem kontakt centra na telefone: 0700/333-443 i 011/7350-900.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.