Jedinstveni spisak zdravstvenih ustanova

Kako na letovanje
18/04/2021
Zabrana putovanja između regija u Grčkoj važiće i tokom Uskrsa
21/04/2021

Jedinstveni spisak zdravstvenih ustanova

Agencija za privredne registre objavila je na svom sajtu Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koja omogućuje pretraživanje javnih registrovanih podataka o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Srbije.
Putem ovog pretraživača omogućen je jedinstveni pristup podacima o privatnoj praksi i preduzetnicima upisanim u Registru privrednih subjekata, kao i o zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na teritoriji Srbije, a registrovane su u Registru zdravstvenih ustanova, koji vodi APR.
Na osnovu kriterijuma koji se odnose na šifru delatnosti iz oblasti zdravstva i teritoriju, putem pretraživača se dobija lista privatne prakse i zdravstvenih ustanova koje obavljaju zadatu zdravstvenu delatnost u izabranoj opštini ili gradu, uz mogućnost pregleda detalja o svakom subjektu pojedinačno.
Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu može se pristupiti preko internet adresi Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs, na stranici Registri- Zdravstvene ustanove- Pretraživanje podataka.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.