Po vakcinu i u “Ušće”
04/05/2021
Pronađeno beživotno telo muškarca u toaletu VMA
05/05/2021

Izvorska voda puna mana

Rezultati analiza izvorske vode koje su obavljene tokom 2020. godine, pokazali su da je 16,3 odsto uzoraka fizičko-hemijski neispravno, a da je 59,7 odsto uzoraka bakteriološki neispravno. Na osnovu rezultata ispitivanja koja sprovodi Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd i stanja na terenu, Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja donosi rešenja o zabrani korišćenja vode za piće, na osnovu kojeg lokalna samouprava ili nadležno javno komunalno preduzeće postavlja tablu sa obaveštenjem da voda nije za piće. Na žalost, postoji problem sa nesavesnim građanima koji skidaju table sa obaveštenjem da voda nije za piće i čime mogu ugroziti ostale potencijalne korisnike vode sa javnih česama.

Razlozi lošeg stanja u pogledu ispravnosti izvorske vode sa javnih česama leže u činjenici da za većinu objekata nisu ustanovljene zone sanitarne zaštite, da ne postoje vlasnici koji bi brinuli o uređenju, odnosno održavanju ovih objekata, kao i da ima sugrađana koji ne postupaju u skladu sa osnovnim načelima higijene prilikom korišćenja vode sa ovih česama. Činjenica je da veći broj javnih česama godinama unazad nije održavan u građevinsko-tehničkom pogledu, a što bi podrazumevalo redovno čišćenje i dezinfekciju kaptaža i održavanje okolnog prostora, sve to utiče da kvalitet izvorske vode na teritoriji Beograda bude izuzetno promenljiv i nestabilan.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd obavlja redovnu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće na 32 javne česme sa izvorskom vodom u užoj i široj zoni grada, pri čemu se ispitivanje sa 16 javnih česama sprovodi dva puta mesečno tokom cele godine, a sa 16 javnih česama u prigradskim naseljima, jedanput mesečno u periodu od aprila do septembra. Ova kontrola se obavlja u okviru programa monitoringa kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Beograda, finansiranog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Da bi voda mogla da se koristi za piće mora da bude zdravstveno bezbedna, odnosno ispravna i u pogledu fizičko-hemijskih i u pogledu mikrobioloških osobina, odnosno da ispunjava uslove važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.