Nova magnetna rezonanca na VMA
28/01/2019
Obolelim ženama RFZO plaća obe dojke
30/01/2019

I Mocart na recept

Svi smo čuli za kiropraktičara i kod njega odlazimo ukoliko imamo problema sa bolovima u leđima, vratu ili rukama, očekujući pomoć i potpuno olakšanje nakon terapije. Nasuprot tome, malobrojni su oni koji znaju šta je hromoterapeut (specijalista za lečenje bojom) ili osteopat koji, navodno, otklanja uzorke određene bolesti. Ova zanimanja, kao i muzikoterapeut, radni terpeut i specijalista za igru, od 1. januara su priznata, tačnije nalaze se u novom šifrarniku zanimanja kojeg je Srbija dobila posle skoro 30 godina. Na taj način u svet rada uvedene su profesije koje su zapravo postojale godinama, ali nisu bile prepoznate u zvaničnom sistemu.
Zdravlje Vodič vam predstavlja nova zanimanja u oblasti zdravstva:

  • HROMOTERAPEUT – specijalista za lečenje bojom. Pacijent se prvo podvrgava pregledu kako bi se utvrdilo koje boje mu nedostaju. To se otkriva posmatranjem boje očiju, noktiju, urina…Radi postizanja harmonije i privlačenja energije hromoterapeuti preporučuju pacijentu kojom bojom da se okruži i koja mu je tog trenutka iz bilo kog razloga neophodna.
  • MUZIKOTERAPEUT– specijalista za lečenje muzikom. Muzikoterapija je jedna od najnovijih metoda lečenja koja se praktikuje i u Kliničkom centru Srbije u Institutu za psihoterapiju. Postoji receptivna muzikoterapija, u kojoj pacijent sluša odabrani muzički komad, najčešće klasične muzike, koji mu pomaže da postigne željeni psihološki efekat i aktivna muzikoterapija u kojoj pacijent i terapeut komuniciraju glasom ili instrumentom.
  • TERAPEUT SPECIJALISTA ZA IGRU I POKRET – lečenje kroz igru i pokret uglavnom se koristi u lečenju dece sa posebnim potrebama
  • KIROPRAKTIČAR – je osoba koja ručno koriguje položaj zglobova. Kiropraktika spada u manipulativne tehnike za koje se znalo pre nekoliko hiljada godina. Priznat je medicinski postupak. Koreni današnje kiropraktike nalaze se i u tradicionalnoj kineskoj medicini.
  • OSTEOPAT – suština lečenja osteopatijom je da je uzrok poremećaja važniji od simptoma. Pri pregledu i tretmanu osteopat se koristi isključivo rukama, bilo u dijagnostičkim testovima, bilo u svrhe terapeutskog cilja.
  • RADNI TERAPEUT – pomaže ljudima sa smanjenim telesnim i mentalnim sposobnostima da budu što smaostalniji i da se lakše uključe u svakodnevni život – od kretanja i doržavanja lične higijene do obavljanja svakodnevnih poslova, zabave i druženja. Za ovaj posao neophodan je visok stepen empatije, dobre komunikacione sposobnosti, kreativnost i spretnost.

Do usvajanja ovog šifrarnika u Srbiji je bila u upotrebi lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena na tržištu rada. Stara klasifikacija objedinjavala je nekadašnje stručne spreme i zanimanje u jedno, a sada je to razdvojeno, jer se radi o dva različita obeležja radno aktivnog stanovništva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.