Zabrana putovanja između regija u Grčkoj važiće i tokom Uskrsa