Borislava – žena zmaj sa još jednom olimpijskom medaljom