Zakazivanje pregleda lično, a uverenje se šalje elektronski