UNICEF poziva kompanije da učestvuju u borbi protiv Kovida 19