19/06/2023

Produžen rok za izjašnjavanje pacijenata o operacijama kuka i kolena

Rok za izjašnjavanje pacijenata o preusmeravanju za ugradnju endoproteze kuka i kolena produžen je do 1. septembra. Republički fond za zdravstveno osiguranje pozvao je osiguranike sa […]