Pomoć za Rome

12/07/2023

Grad angažuje medijatorke u patronažnoj službi za pomoć Romima

U skladu sa donetim akcionim planom, koji je sastavni deo Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada, Sekretarijat za zdravstvo obezbedio je u […]