Potpuna zabrana pušenja u zatvorenom – između zdravlja, profita i društvenih normi