NATO agresija kao zločin sa umišljajem

Da ne ostane nekažnjeno
03/06/2021
Svakoj porodilji siguran minimalac
09/06/2021

NATO agresija kao zločin sa umišljajem

Italijanski advokat Angelo Fiore Tartalja učestvovaće u sporu koji je advokatska kancelarija „Aleksić” iz Niša, pokrenula pred Višim sudom u Beogradu po prvoj tužbi protiv NATO, u ime obolelih od kancera. Tužba je podneta u ime pukovnika Vojske Srbije koji je, tokom NATO agresije, proveo više od 200 dana u kopnenoj zoni bezbednosti, a nakon nekoliko godina oboleo je od kancera. U Italiji je Tartalja dobio 183 pravosnažne presude u sporovima koje su italijanski vojnici vodili protiv njihovog Ministarstva odbrane budući da su nakon službe u misiji na Kosovu i Metohiji oboleli od teških maligniteta. Ovaj italijanski advokat upisan je u Advokatskoj komori Niš i svojim znanjem i iskustvom pomoći će obolelim vojnicima, policajcima i civilima iz Srbije da dobiju spor protiv NATO pakta.

Tartalja je, na današnjoj konferenciji u Ruskom domu, izjavio da je u Srbiji mnogo lakše dokazati uzročno- posledični odnos upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom i oboljevanja od malignih bolesti.

Ako bismo dokazali krivicu NATO za obolevanje ljudi, to bi omogućilo da oboleli dobiju odštetu. Ne zanima me da li će NATO to prihvatiti ili neće. Ukoliko postoji obavezujuća presuda svakako postoji način da oni to isplate i ispune svoju obavezu, rekao je Tartalja novinarima u Beogradu. 

Izjavio je da odlično poznaje problem i da je bitno da se Srbija suoči sa posledicama bombardovanja, jer je reč o ugroženosti osnovnih ljudskih prava. Naglasio je da je kucnuo čas da se konkretizuju stvari i da veruje da će to biti rešeno kako treba. 

U Srbiji imamo velike probleme kada su u pitanju ove tužbe, pre svega finansijske. Kolega Aleksić i ja smo uložili mnogo truda da pomognemo ljudima koji su bolesni i imaju finansijske probleme. Najveći problem su previsoke takse, istakao je Tartlja koji je izrazio nadu da će sudovi osloboditi ove ljude plaćanja ogromnih troškova koji mogu iznositi čak pet hiljada evra. Inače, samo za podnošenje tužbe neophodno je platiti taksu u iznosu od 70 do 90.000 dinara.

Tartalja je naglasio da bi srpska država trebalo da zauzme stav prema NATO paktu i zaštiti građane. Braneći interes građana, kako je rekao, srpska država bi se stavila na isti nivo sa NATO paktom, a delujući na taj način ona nema šta da izgubi.       

Iako je najavljeno podnošenje pet tužbi i pred sudovima u Vranju, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, sa tim se zastalo, upravo zbog ogromnih troškova suđenja. Advokat Srđan Aleksić je pojasnio da je prva tužba protiv NATO, na više od 500 strana, podneta parničnom odeljenju Višeg sudu u Beogradu 20. januara, prevedena je engleski i upućena u Brisel.

Sud je tužbu dostavio NATO sa sedištem u Briselu i dao mu nalog da se u roku od 30 dana od prijema izjasni o njenim navodima, a ako to ne uradi, trpeće posledice našeg Zakona o parničnom postupku, prema kojem sud može da donese presudu u korist tužioca zbog izostanka tužene strane. Očekujemo da odgovor od Alijanse stigne do septembra, jer slede letnje pauze u radu sudova, u kom će se otkriti stav NATO, da li prihvata tužbu, da li će da izjavi odgovor ili ospori tužbeni zahtev ili će je ignorsati, pojasnio je Aleksić.

Ova dva pravnika, kao i advokat Goran Petronijević,  učestvovali su  na konferenciji koja je ovim povodom održana u Ruskom domu. Petronijević je zahvalio Tartalji i naglasio da su italijanski vojnici svoju dužnost na Kosovu i Metohiji obavljali veoma savesno za razliku od vojnika iz drugih zapadnih država. Država i njihove porodice, kako je rekao, mogu da budu ponosne na njih. Osim Italijana, prava Srba i Nealbanaca su štitili Česi, Slovaci, deo Slovenaca i Italijani.

Goran Petronijević je, kao sudija OKružnog suda predvodio tim pravnika koji je 1999. bio angažovan u Peći. Od njih 12, kako je naglasio, troje je već preminulo od malignih bolesti. On je 2000. godine osudio na 20 godina zatvora predsednike četiri države koje su učestvovale u bombardovanju Srbije i devet čelnika NATO pakta. Nedugo nakon petooktobarskih promena, ta odluka je ukinuta i vraćena na ponovno odlučivanje, ali osuđeni nikada nisu oslobođeni krivice pravosnažnom sudskom odlukom. Petronijević je rekao da su dokazi u ovom postupku zauzimali jednu celu prostoriju, da je odluka suda obrazložena na 250 strana. Utvrđeno da je tokom NATO agresije počinjena materijalna šteta od 120 milijardi dolara, a osim toga počinjen je ekocid, ugrožena su životna sredine i zdravlje ljudi.  On je pojasnio da američki bombarderi nisu gađali prostor između Peći i Đakovice jer su očigledno znali da će upravo na tom mestu biti smeštena najveća NATO baza u Evropi, Bondstil. To dokazuje, naglasio je, da je NATO ovaj zločin u Srbiji sprovodio sa umišljajem.

*Ovaj tekst je deo projekta “Da ne ostane nekažnjeno” koji je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije- Ministarstva kulture i informisanjaStavovi izneti u podržavanom projektu ne izražavaju nužno stavove organa koji je dodelio sredstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.