Istraživanje o zdravlju mladih: Prvi seks sa 11 godina