Testiranje pre operacije: Otvara se non kovid ambulanta u Novom Sadu