Stalni posao za sve zdravstvene radnike koji su radili za vreme kovida