Pacijentima u Srbiji dostupan tek svaki deseti inovativni lek