Oboleli od cistične fibroze dobijaju inovativnu terapiju