Liste čekanja u beogradskim bolnicama

Bez zatvorske kazne za roditelje čije je dete umrlo od izgladnjivanja
10/12/2018
Mapa razvoja dece: Ima li razloga za strah?
20/12/2018

Liste čekanja u beogradskim bolnicama

Prilikom zakazivanja specijalističkog pregleda ili operacije pacijenti mogu veoma neprijatno da se iznenade ukoliko očekuju da će pregled skenerom, magnetnu rezonancu ili operaciju kolena zakazati u roku od nekoliko nedelja. Reč je pregledima za koje postoji lista čekanja i na koje se čeka mesecima, a nekad čak i godinama. Naravno, prednost imaju hitni slučajevi. Kako bismo vam pružili što potpunije informacije, naš tim je ukrstio podatke koje svakodnevno ažurira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Uporedili smo liste čekanja za 35 pregleda i intervencije u beogradskim klinikama kako biste što približnije mogli da izračunate kada će vam biti zakazan dugo očekivani pregled ili operacija. U padajućem meniju koji sledi naveli smo u u kojim ustanovama se najkraće, a u kojima najduže čeka na pobrojane preglede i intervencije.

1MR dijagnostika kičmenog stuba
KBC Zemunna listi su 2 pacijenta, čeka se mesec dana Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ – na pregled čeka 144 osoba, čeka se i do 7 meseci Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP – na listi je 801 pacijenat, na pregled se čeka i do 6 meseci VMA -na listi je 38 pacijenata, a dužina čekanja i do 6 meseci

UKUPNO: 985 pacijenata

2 MR pregled glave
KBC Zemun – na pregled čeka jedan pacijent, čeka se dva meseca na pregled Specijalna bolnica za cerebrovaskularine bolesti „Sveti Sava“ – na listi čekanja nalazi se 341 osoba, na preglede čekaju do 9 meseca VMA – na listi su 34 pacijenta, a na pregled čekaju 5 meseci

UKUPNO: 376 pacijenata

3MR pregled muskuloskeletnog sistema
KBC Zemun – na listi je 1 pacijent, njegov pregled biće za dva meseca

VMA – na listi je 8 pacijenata, pregled je zakazan za 6 meseci

UKUPNO: 9 pacijenta

4MR pregled male karlice
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP – na listi se nalaze 49 osoba, a najduže se čeka pet meseci

KBC Zemun – na pregled mesec dana čeka 1 pacijent

VMA – na pregled čeka 10 pacijenata, a dužina čekanja je do 4 meseca

UKUPNO: 60 pacijenata

5MR pregled abdomena
KBC Zemun – na listi čekanja je 1 pacijent koji će biti pregledan za dva mesca

VMA – na pregled čeka 39 osoba, a najduže se čeka na pregled 6 meseci

UKUPNO: 40 pacijenata 

6MR pregled dojke
KBC Zemun – na listi je 1 pacijent koji na pregled stiže za mesec dana

UKUPNO: 1 pacijent

7CT dijagnostika kičmenog stuba
VMA – na listi se nalazi 43 ljudi, na pregled čekaju šest meseci

UKUPNO: 43 pacijenta

8CT pregled glave
VMA – na dijagnostiku čeka 75 pacijenata, najduže zakazan pregled je za osam meseci

KBC Zemun – na listi se nalazi 9 osoba, na pregled se čeka oko mesec dana

UKUPNO: 84 pacijenata

9 CT pregled glave i vrata
KBC Zemun – 2 osobe se nalazi na listi čekanja, na pregled stižu za mesec dana

VMA –13 osoba čeka na pregled, najduže 5 meseci se čeka

UKUPNO: 15 pacijenata

10CT predlog grudnog koša
VMA – na listi čekanja je 112 pacijenata, najduže se čeka 8 meseci

KBC Zemun – 131 osoba, na pregled čekaju najviše mesec dana

UKUPNO: 243 pacijenata

11CT pregled abdomena i male karlice
VMA – na dijagnostiku čeka 98 pacijenata, najduže zakazani pregled je 9 meseci

KBC Zemun – na listi čekanja su dve osobe, a na red se stiže najkasnije za mesec dana

UKUPNO: 100 pacijenata

12CT pregled grudnog koša
KBC Zemun – na pregled čeka 3 pacijenta, a na red stižu najkasnije za mesec dana

VMA – na listi se nalaze 156 osoba, a dužina čekanja je pet meseci

UKUPNO: 159 pacijenata

13Operacija katarakte (meko sočivo)
KBC Zvezdara – 1 pacijent na operaciju stiže za 6 meseci

UKUPNO: 1 pacijent

14Operacija katarakte (sočivo)
KCS – na listi čekanja se nalazi 1 osoba kojoj je operacija zakazana za godinu i 4 meseca

UKUPNO: 1 pacijent

15Operacija katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva (meko sočivo)
VMA –1.997 pacijenata čeka na ovu operaciju i do 3 godine

KCS – 2.942 osobe na listi čekanja i do 2 godine

KBC Zvezdara – 2.223 pacijenta čeka na intervenciju i do 2 godine i 9 meseci

UKUPNO: 7.162 pacijenta

16Operacija katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva (rigidno sočivo)
KBC Zvezdara – na listi je jedan pacijent koja će na operaciju stići za 20 meseci

UKUPNO: 1 pacijent

17Ugradnja intraokularnog sočiva – meko sočivo
KBC Zvezdara – na listi čekanja su 3 pacijenta, čeka 24 meseca na intervenciju

UKUPNO: 3 pacijenta

18Ugradnja endoproteze kuka (bescementna proteza)
VMAna listi je 625 pacijenata koji na ovu intervenciju čekaju i do 9 godina i 6 meseci

KCS – 239 osoba obaviće ovu interevciju najkasnije za 3 godine i 10 meseci

KBC Zemun – 22 pacijenta na listi čekanja je do 10 meseci

KBC Bežanijska kosa177 osoba na ovu intervenciju čekaju i do 3 godine i mesec dana

KBC Zvezdara – 42 pacijenta na listi čekanja i do 4 godine i mesec dana

Institut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“1.577 pacijenata na ovu intervenciju čeka i do 4 godine

UKUPNO: 2.682 pacijenta

19Ugradnja endoproteze kuka (cementna proteza)
VMA – 113 pacijenata na listi čekanja provešće i do 7 godina i 8 meseci

KCS – 73 osobe čekaju ovu operaciju, a na listi čekanja neki će provesti i do 2 godine i 6 meseci

KBC Zemun – 9 pacijenata na operaciju će čekati najduže 1 godina i 6 meseci

KBC Bežanijska kosa – 64 osobe na listi čekanja provešče i do 3 godine i 4 meseca

KBC Zvezdara – 25 pacijenata se nalazi na ovoj listi čekanja, a neki od njih na operaciju će čekati 3 godine i 7 meseci

Instutut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“ – 208 pacijenta čekaće do 2 godine na ovu intervenciju

UKUPNO: 492 pacijenta

20Ugradnja endoproteze kuka (reviziona proteza)
VMA – 9 pacijenata od kojih su neki na redu za ovu intervenciju tek za 5 godina

KCS – 23 osobe na listi čekanja biće i do godinu i 10 meseci

KBC Bežanijska kosa – 4 pacijenata očekuje ovu intervenciju, a neki su je zakazali za 2 godine i 11 meseci

KBC Zvezdaraovu intervenciju je trenutno zakazalo 4 pacijenata, a neki će je obaviti tek za 4 godine i 7 meseca

UKUPNO: 40 pacijenta

21Ugradnja endoproteze kuka (hibridna proteza)
VMA – 199 pacijenata na operaciju čeka i do 7 godina i 7 meseci

KCS – 196 osoba, a na listi čekanja provešće najviše 2 godine i 6 meseci

KBC Zemunna listi čekanja trenutno je 25 pacijent koji će najkasnije ovu operaciju obaviti za 2 godine i jedan mesec

KBC Bežanijska kosa – 195 pacijenta trenutno je prijavljeno za ovu intervenciju, a na nju se čeka i do 5 godine i 6 meseci

KBC Zvezdara – na listi čekanja su 52 pacijenta od kojih neki na red stižu tek za 2 godine i 8 meseci

Instutut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“ – 1.114 pacijenta na ovu intervenciju stiže najkasnije za 4 godine

UKUPNO: 1.781 pacijenata

22Ugradnja endoproteza kolena (proteza za koleno)
VMA – na listi čekanja nalazi se 1.465 pacijenata, a operacije su zakazane i po 9 godina i 2 meseca unapred

KCS – 514 bolesnika čeka do 3 godine i 3 meseca na ovu intervenciju

KBC Zemun – 23 pacijenta čeka i do godinu i 6 meseci na operaciju

KBC Bežanijska kosa450 osoba nalazi se na listi čekanja, a neki će na red stići tek za 4 godine i 6 meseci

KBC Zvezdara – 128 pacijenata, neki od njih će intervenciju imati tek za 4 godine i mesec dana

Instutut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“ – 6.470 pacijenata na ovu intervenciju stiže najkasnije za 4 godine

UKUPNO: 9.050 pacijenata

23Ugradnja endoproteza kolena (reviziona proteza)
VMA10 pacijenata od kojih će neki na ovu intervenciju tek za 7 godina

KCS3 pacijenta na operaciju čekaju i do 1 godinu i 4 meseca

KBC Bežanijska kosa – 2 pacijenta na listi čekanja će provesti 1 godinu

KBC Zvezdara – jedna osoba se nalaze na listi čekanja trenutno, a na intervenciju čekaju 9 meseci

UKUPNO: 16 pacijenata

24Ugradnja endoproteze kolena (bescementna proteza)
KCS -1 pacijent čeka na operaciju godinu dana

UKUPNO: 1 pacijent

25Ugradnja endoproteze kolena (cementna proteza)
KCS 1 pacijent se nalazi na listi čekanja, a njegova intervencija je zakazana za 1 godinu

KBC Zvezdara – 1 pacijenta na listi čekanja je 1 godinu i 6 meseci

UKUPNO: 2 pacijenta

26Ugradnja endoproteze kolena (hibridna proteza)
KCS – 1 pacijent na listi čekanja i do godinu i po dana

UKUPNO: 1 pacijent

27Rekonstrukcija ligamenata kolena (proteza za koleno)
KBC Zvezdara na listi se nalazi jedan pacijent koji će na operaciju stići za 1 godinu

UKUPNO: 1 pacijent

28Koronografija srca
VMA – 2 bolesnika na dijagnostiku čeka najduže meseca dana

KCS789 pacijenata koji će na pregled čekati i do 7 meseci

KBC Zemun 135 osoba od kojih će neki na pregled stiće tek za 4 meseca

KBC Bežanijska kosana listi čekanja trenutno je 41 bolesnika od kojih neki na pregled stižu najkasnije za 3 meseci

KBC Zvezdara315 pacijenata će do pregleda na listi čekanja biti i do godinu i po

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 660 pacijenata nalazi se na listi čekanja, a na pregled se čeka ne duže od 8 meseci

KBC “Dragiša Mišović – 13 osoba na pregled stižu najkasnije za 8 meseci

UKUPNO: 1.955 pacijenata

29Kateterizacija srca
KBC Bežanijska kosa 1 pacijent na listi čekanja provešće 10 meseci

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 566 bolesnika čeka na ovu intervenciju i do 4 godine i 6 meseci

UKUPNO: 567 pacijenta

30Revaskularizacija miokarda (PTCA sa implatacijom stenta)
KCS – 52 bolesnika se nalaze na listi, a najduže čekanje intervencije je 11 meseci

KBC Zemun23 ljudi čeka ne duže od 4 meseci

KBC Bežanijska kosa – 12 pacijenata na red stiže za 2 meseca

KBC Zvezdara – 5 pacijenta se trenutno nalazi na listi čekanja i tu će provesti najviše 7 meseci

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 335 bolesnika na intervenciju čeka i do 4 godine i 10 meseci

UKUPNO: 427 pacijenta

31Revaskularizacija miokarda (Bypass hirurgijom)
VMA 10 pacijenata na listi čekanja, a neki od njih će na intervenciju čekati najduže 11 meseci

KCS – 296 bolesnika čeka trenutno na ovu intervenciju, a neki na red stižu tek za 2 godine i 4 meseca

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 305 pacijenata čeka na ovu intervenciju, od kojih će neki čekati godinu i 11 meseci

UKUPNO: 611 pacijenta

32Ugradnja trajnog veštačkog vodiča srca TVES
KCSna ovu intervenciju čeka 192 osobe i do 2 godine i mesec dana

KBC Zvezdara – na listi je 5 pacijenata, a na intervenciju čekaju do mesec dana

KBC Bežanijska kosa – 3 osobe na red stižu najkasnije za 5 meseci

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“167 pacijenata nalazi se na listi čekanja, a nekima od njih termin je zakazan tek za 4 godine i 5 meseci

UKUPNO: 367 pacijenata

33Ugradnja kardioverter defibrilatora ICD
KCS – 255 ljudi čekaće na ovu intervenciju i do godinu i tri meseca

KBC Bežanijska kosana listi se nalaze samo 3  pacijenata, a na intervenciju se čeka 10 meseci

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 103 osobe su zakazale intervenviju, a neki će na red stići tek za 6 godina i tri meseca

UKUPNO: 361 pacijent

34Ugradnja veštačkih valvula
VMA – 2 pacijenata na listi čekanja neće provesti duže od 4 meseca

KCS 213 pacijenata se nalazi na listi čekanja, a na intervenciju se najduže čeka 3 godine i 3 meseca

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 581 bolesnika čeka na intervenciju i do 2 godine i 9 meseci

UKUPNO: 796 pacijenata

35Ugradnja vaskularnih graftova od veštačkog materijala
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 413 osoba nalazi se na listi čekanja, a pacijenti najkasnije na intervenciju stižu za godinu i 9 meseci

UKUPNO: 413 pacijenata

36Ugradnja endovaskularnih proteza
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ – 3 pacijenta su trenutno zakazalo ovu intervenciju, a na listi čekanja neki će provesti do godinu dana

UKUPNO: 3 pacijenta

UKUPNO na listama čekanja u klinikama u Beogradu nalazi se 28.849 pacijenata

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.