Kad se proguta igračka sitna, “Flasterko” je tvoja pomoć hitna