Elezović:Rak je poput šahiste, koristi slabe tačke i nemilosrdan je