Apel dobrovoljnim davaocima, nedostaju nulta i A krvne grupe